ECONOMY ON DEMAND LLC PRIVACY POLICY

Gromadzone informacje

Informacje gromadzimy w następujący sposób:

Informacje podawane przez użytkownika. Na przykład, wiele naszych usług wymaga założenia konta ECONOMY ON DEMAND LLC. W takich przypadkach prosimy o podanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu czy numer karty kredytowej, które będziemy przechowywać z danymi konta.

Informacje uzyskiwane podczas korzystania z naszych usług. Należą do nich:

Informacje o urządzeniu

Gromadzimy dane dotyczące urządzenia (takie jak model sprzętu, wersja systemu operacyjnego i unikalny identyfikator urządzenia, a także informacje o sieci komórkowej, w tym numer telefonu). Identyfikator urządzenia i numer telefonu mogą zostać powiązane z kontem ECONOMY ON DEMAND LLC.

Informacje w dziennikach

Gdy użytkownik korzysta z naszych usług lub wyświetla treści udostępnione przez ECONOMY ON DEMAND LLC, automatycznie zbieramy określone informacje i zapisujemy je w dziennikach serwerów. Są to między innymi:

 1. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania z naszej usługi.
 2. Adres IP.
 3. Dane o działaniu urządzenia, m.in. o awariach, aktywności systemu, ustawieniach sprzętu, typie i języku przeglądarki, datach i godzinach przesyłanych żądań oraz odsyłających adresach URL.
 4. Pliki cookie, które mogą jednoznacznie identyfikować daną przeglądarkę lub konto ECONOMY ON DEMAND LLC.
 5. Informacje o lokalizacji.

Jeśli użytkownik korzysta z usług ECONOMY ON DEMAND LLC, możemy gromadzić i przetwarzać informacje na temat rzeczywistego miejsca pobytu użytkownika. Stosujemy różne technologie, aby określić tę lokalizację, w tym adres IP, GPS i inne czujniki np. przekazujące ECONOMY ON DEMAND LLC informacje na temat pobliskich urządzeń, punktów dostępu do sieci Wi-Fi czy stacji bazowych sieci komórkowej.

Unikalne numery aplikacji

W określonych usługach występuje unikalny numer aplikacji. Ten numer wraz z informacjami na temat danej instalacji (takimi jak typ systemu operacyjnego i numer wersji aplikacji) może zostać wysłany do ECONOMY ON DEMAND LLC, gdy usługa jest instalowana lub odinstalowywana bądź okresowo kontaktuje się z naszymi serwerami (np. w celu automatycznej aktualizacji).

Pamięć lokalna

Możemy zbierać informacje (m.in. dane osobowe) i przechowywać je lokalnie na urządzeniu użytkownika, korzystając z takich mechanizmów jak pamięć podręczna przeglądarki (w tym protokół HTML 5) oraz pamięci podręczne aplikacji.

Pliki cookie i podobne technologie

Poza informacjami uzyskanymi o użytkowniku od naszych partnerów, z kontem ECONOMY ON DEMAND LLC użytkownika możemy powiązać także informacje gromadzone przez nas od momentu jego zalogowania się do ECONOMY ON DEMAND LLC. Informacje powiązane z kontem ECONOMY ON DEMAND LLC użytkownika traktujemy jako dane osobowe. Więcej informacji na temat sposobu uzyskiwania dostępu, zarządzania lub usuwania przez użytkownika danych powiązanych z jego kontem ECONOMY ON DEMAND LLC zawiera sekcja Transparentność i wybór w niniejszych zasadach.

Sposoby wykorzystania zgromadzonych informacji

Jeśli użytkownik kontaktuje się z ECONOMY ON DEMAND LLC, przechowujemy związaną z tym korespondencję, aby ułatwić rozwiązywanie wszelkich problemów. Adres e-mail użytkownika możemy wykorzystywać do informowania go o naszych usługach, w tym o nadchodzących zmianach lub udoskonaleniach.

ECONOMY ON DEMAND LLC przetwarza dane osobowe na serwerach w wielu krajach na całym świecie. Może się to odbywać poza krajem zamieszkania użytkownika.

Transparentność i wybór

 1. Przeglądać i kontrolować określone typy informacji powiązanych z jego kontem ECONOMY ON DEMAND LLC, korzystając z Panelu ECONOMY ON DEMAND LLC.
 2. Wyświetlać i edytować ustawienia dotyczące reklam ECONOMY ON DEMAND LLC wyświetlanych w ECONOMY ON DEMAND LLC i całej sieci (m.in. wybierać interesujące go kategorie) za pomocą ustawień reklam. Użytkownik może również odwiedzić tę stronę, by zrezygnować z określonych usług reklamowych ECONOMY ON DEMAND LLC.
 3. Dostosować sposób wyświetlania profilu własnego konta ECONOMY ON DEMAND LLC innym użytkownikom.
 4. Decydować, komu będą udostępniane informacje za pośrednictwem konta ECONOMY ON DEMAND LLC.
 5. Zbierać informacje związane z kontem ECONOMY ON DEMAND LLC z wielu naszych usług.
 6. Wybierać, czy nazwa profilu i zdjęcie profilowe będą się pojawiać w rekomendacjach społecznościowych wyświetlanych w reklamach.
 7. Inne dostępne możliwości to skonfigurowanie blokowania wszystkich plików cookie w przeglądarce, także tych związanych z naszymi usługami, oraz otrzymywania powiadomień o tworzeniu takich plików przez nasze witryny. Należy jednak pamiętać, że po wyłączeniu obsługi plików cookie wiele naszych usług może nie działać poprawnie. Na przykład ustawienia językowe mogą nie zostać zapamiętane.

Informacje udostępniane przez użytkownika

Wiele naszych usług pozwala udostępniać informacje innym użytkownikom. Warto pamiętać, że publicznie udostępnione treści mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, takie jak ECONOMY ON DEMAND LLC. Nasze usługi zawierają różne opcje udostępniania i usuwania materiałów użytkownika.

Uzyskiwanie dostępu do danych osobowych i ich aktualizowanie

Zależy nam, aby użytkownik korzystający z naszych usług miał dostęp do swoich danych osobowych. Jeśli są one niepoprawne, staramy się umożliwić ich szybką aktualizację lub usunięcie, chyba że musimy je zachować w uzasadnionych celach biznesowych lub prawnych. Podczas aktualizacji swoich danych osobowych użytkownik może zostać poproszony o potwierdzenie swojej tożsamości, zanim jego żądanie zostanie uwzględnione.

Możemy odmówić spełnienia żądań bezzasadnie wielokrotnie przesyłanych, wymagających nieproporcjonalnych nakładów prac technicznych (np. opracowania nowego systemu lub całkowitej zmiany dotychczasowej praktyki), stwarzających ryzyko naruszenia prywatności innych osób, skrajnie trudnych do zrealizowania (m.in. dotyczących informacji znajdujących się w systemach kopii zapasowych).

Jeśli jesteśmy w stanie zapewnić możliwość dostępu do danych i poprawienia ich, robimy to bezpłatnie z wyjątkiem przypadków, w których wymaga to nieproporcjonalnego nakładu pracy. Dokładamy wszelkich starań, aby utrzymywać usługi w sposób, który chroni informacje przed przypadkowym lub złośliwym zniszczeniem. Z tego względu, gdy użytkownik usunie dane z naszych usług, ich kopie nie zawsze są natychmiast usuwane z aktywnych serwerów oraz mogą nadal być przechowywane w systemach kopii zapasowych.

Informacje udostępniane przez ECONOMY ON DEMAND LLC

Nie udostępniamy danych osobowych firmom, organizacjom ani osobom spoza ECONOMY ON DEMAND LLC, jeśli nie zaistnieje co najmniej jedna z następujących okoliczności:

Użytkownik wyraził zgodę

Udostępniamy dane osobowe firmom, organizacjom i osobom spoza ECONOMY ON DEMAND LLC, jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę. Udostępnienie jakichkolwiek wrażliwych danych osobowych wymaga uzyskania zgody użytkownika.

Dane są przetwarzane przez podmiot zewnętrzny

Dane osobowe przekazujemy podmiotom stowarzyszonym i innym zaufanym firmom lub osobom, które przetwarzają je na potrzeby ECONOMY ON DEMAND LLC zgodnie z naszymi instrukcjami i Polityką prywatności oraz przy zastosowaniu wszelkich odpowiednich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa informacji.

Istnieją przyczyny prawne

Udostępniamy dane osobowe firmom, organizacjom i osobom spoza ECONOMY ON DEMAND LLC, jeśli w dobrej wierze uznamy, że udostępnienie, wykorzystanie, zachowanie lub ujawnienie danych jest uzasadnione w związku z:

 1. Dążeniem do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych.
 2. Egzekwowaniem obowiązujących Warunków korzystania z usługi, w tym badaniem potencjalnych naruszeń.
 3. Wykrywaniem oszustw i zapobieganiem im, a także rozwiązywaniem innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych.
 4. Ochroną praw, własności lub bezpieczeństwa firmy ECONOMY ON DEMAND LLC, użytkowników jej produktów oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.
 5. Informacje, które nie umożliwiają identyfikacji konkretnej osoby możemy udostępniać publicznie oraz naszym partnerom, takim jak wydawcy, reklamodawcy i podmioty obsługujące witryny. Możemy na przykład opublikować dane, aby pokazać ogólne trendy dotyczące korzystania z naszych usług.

W przypadku fuzji lub przejęcia firmy ECONOMY ON DEMAND LLC bądź sprzedaży jej aktywów zapewnimy poufność wszelkich danych osobowych oraz powiadomimy odpowiednich użytkowników, zanim ich dane osobowe zostaną przeniesione lub objęte inną polityką prywatności.

Bezpieczeństwo informacji

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić firmę ECONOMY ON DEMAND LLC i użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w naszym posiadaniu. W szczególności:

 1. W wielu naszych usługach stosujemy szyfrowanie SSL.
 2. Kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu.
 3. Dostępu do danych osobowych udzielamy jedynie tym pracownikom, kontrahentom i przedstawicielom ECONOMY ON DEMAND LLC, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na potrzeby ECONOMY ON DEMAND LLC. Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje, łącznie z zakończeniem współpracy.
 4. Kiedy ta polityka prywatności ma zastosowanie.

Nasza Polityka prywatności obowiązuje w stosunku do wszystkich usług oferowanych przez ECONOMY ON DEMAND LLC i jej podmioty stowarzyszone.

Polityka prywatności ECONOMY ON DEMAND LLC nie ma zastosowania do usług oferowanych przez inne firmy lub osoby, w tym produktów i witryn wyświetlanych w wynikach wyszukiwania, witryn zawierających usługi ECONOMY ON DEMAND LLC oraz innych witryn, do których prowadzą linki z naszych usług. Polityce prywatności nie podlegają metody obsługi informacji stosowane przez inne firmy i organizacje, które reklamują nasze usługi oraz które mogą stosować pliki cookie, tagi pikselowe oraz pozostałe technologie w celu wyświetlania i oferowania trafnych reklam.

Zgodność i współpraca z władzami

Regularnie sprawdzamy zgodność naszych procedur z Polityką prywatności. Przestrzegamy również kilku wewnętrznych wytycznych, w tym EU-US Privacy Shield Framework (Tarczy Prywatności UE-USA) i Swiss-US Privacy Shield Framework (Tarczy Prywatności Szwajcaria-USA). Po otrzymaniu formalnej skargi na piśmie kontaktujemy się z osobą, która ją złożyła. Współpracujemy z odpowiednimi instytucjami nadzorczymi, w tym z lokalnymi urzędami ochrony danych, w celu rozstrzygania wszelkich skarg dotyczących przekazywania danych osobowych, których nie możemy rozstrzygnąć bezpośrednio z użytkownikami naszych produktów i usług.

Zmiany

Nasza Polityka prywatności może czasami ulegać zmianom. Prawa użytkownika wynikające z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody użytkownika. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie, a o istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób (w przypadku niektórych usług łącznie z wysłaniem odpowiedniego powiadomienia e-mail). Zachowujemy również poprzednie wersje niniejszej Polityki prywatności w archiwum, aby umożliwić użytkownikom zapoznanie się z nimi.